Wat een mooie opbrengst hebben we opgehaald uit onze eerste summerschool van Peer!

Een aantal weken geleden stond er een uitnodiging in de nieuwsbrief van Peer! Om mee te doen aan de summerschool. Belangrijke reden voor Peer! om de summerschool in het leven te roepen was om die ondernemers die dat fijn vinden een duwtje in de rug te geven bij de (her)start van hun onderneming. We hebben aan de inschrijving een enquête gekoppeld om een beeld te krijgen hoe de deelnemers uit de lockdown zijn gekomen en welke onderwerpen nu om aandacht vragen.

Vrijdag 12 juni zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. De eerste bijeenkomst hebben we gebruikt om van iedere deelnemer te achterhalen wat zijn of haar belangrijkste vraag is om mee aan de slag te gaan. In een rondetafelgesprek hebben we die vraag vervolgens met elkaar proberen aan te scherpen. Dit gesprek leverde een aardige diversiteit aan onderwerpen en voorstellen op. Het was heel mooi om te zien dat naarmate het gesprek vorderde er ook steeds meer duidelijkheid kwam over hoe we de onderwerpen bij elkaar kunnen brengen en daar vervolgens in de summerschool mee aan de slag kunnen.

Wat is onze opbrengst

1 Horizontaal samenwerken

We hebben stilgestaan bij een ingebrachte casus over een bewonersinitiatief voor een woningbouwproject. In deze casus was het uitgangspunt om bewoners, samen met een gemeente en een corporatie, een bouwproject van de grond te krijgen op basis van een gelijkwaardig partnerschap. Aanvankelijk startte dit project op deze basis van gelijkwaardigheid tussen bewoners en “professionals” maar gaandeweg de voortgang van het project werd de inbreng van bewoners steeds verder naar de achtergrond geschoven en veranderde de aard en omvang van het project ook steeds meer. De inbrenger van deze casus vraagt zich nu af wat hij had kunnen doen om gedurende het proces de gelijkwaardige samenwerking te behouden en hoe hij energie bleef houden om bij zijn oorspronkelijke doel te blijven. Het is zijn wens om te komen tot “horizontale samenwerking”

Ideeën testbank

Tweede opbrengst is een voorstel om te komen tot een soort toets platform voor ondernemersideeën. De opzet hierbij is dat iedereen die dat wenst een idee in kan brengen om daarover eens bevraagd te worden en te kunnen spiegelen. Het gaat om ruwe diamanten die we binnen het Peer!-netwerk kunnen helpen slijpen. Maak je onderwerp vooraf kenbaar zodat iedereen die dat wil hieraan kan deelnemen. Dit platform kan wat ons betreft een  terugkerend item worden met inbreng van iedereen uit de Peer! community.

Actie leren

Tot slot kwam de suggestie voorbij om “actie leren” in te zetten bij de summerschool. Actie-leren betekent kortweg: leren door te doen. Actie-leren is een continu proces van leren en reflecteren, met als doel iets gedaan te krijgen. Op deze manier leren houdt in: het vinden van een echte oplossing voor een bestaand probleem..

Voorbereiding voor de volgende summerschool meeting

Het mooie van de eerste summerschool meeting is dat we alle drie de opbrengsten gaan samenvoegen in de eerstvolgende summerschool bijeenkomst.

Wil je meedenken over de invulling van het programma?  Sluit dan dinsdag 23 juni om 09.00 aan bij ons overleg. Graag even vooraf aanmelden bij boekingen@peer033.nl

Wil je meer weten over actie leren, vraag dan bij Peer! wat de mogelijkheden voor jou zijn.

Reageer

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.